One Button Studio @UCU > Структура лекції. Загальні рекомендації

Структура лекції. Загальні рекомендації

У будь-якій лекції завжди доцільно виділяти такі частини як вступ, виклад основного змісту і висновок.

1). Вступ​

Вступ до лекції може складатись із трьох частин:

I. Представлення теми в контексті цілого курсу, модулю.

II. Повідомлення про зв’язок даної лекції із попередньою.

III. Щось цікаве про новий матеріал:

На початку викладу, а також там, де це доречно, слухачам важливо розповідати про основний принцип, за яким організовано матеріал. Наприклад: “Спочатку ми розглянемо основні ознаки…, а тоді поговоримо про причини”.

2). Основна частина

Може бути організована (найтиповіше):

Лектору важливо пам’ятати, що при поданні нової інформації слухач зазвичай може запам’ятати і відтворити не більше 5 одиниць інформації (плюс-мінус 2). Тому на лекції доцільно аналізувати не більше п’яти основних питань. Що ж стосується кількості рис аналізованих явищ, то тут слід обмежуватися максимальним числом – 9, що є межею короткотермінового запам’ятовування.

Однією з важливих рис викладацької майстерності варто вважати уміння використовувати в лекції оптимальну кількість відомих раніше і нових відомостей. 

Важливим елементом лекції є і візуальний супровід (зображення, графіки, таблиці ін.), звернення до прикладів, а також повторення матеріалу (формальною та неформальною мовою).  

3). Підсумки / Висновки

Ресурси

Анастасія Широка. Інтерактивна лекція, або Як перетворити виклад матеріалу на досвід навчання. http://ceit-blog.ucu.edu.ua/vykladannya/interaktyvna-lektsiya-abo-yak-peretvoryty-vyklad-materialu-na-dosvid-navchannya/

Т.І. Туркот, О.А. Коновал. Лекція у вищій школі: технологія підготовки та проведення. http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82.pdf?id=27184308-2f4e-40e5-bcfb-bd9ec45129cb