One Button Studio @UCU > Методичні рекомендації > Відео для курсу. Створення, використання

Відео для курсу. Створення, використання

Ознаки хорошого навчального відео

Існує кілька якісних ознак хорошого навчального відео. Серед них:

Перегляньте поради, які допоможуть вам у процесі створення відеоматеріалу чи у його відборі.

Застосування основних принципів проектування курсу

Плануючи створення відеороликів, застосовуйте основні принципи розробки та дизайну курсу. Враховуйте доцільність видів та типів матеріалів для передавання змісту й інформування про перебіг курсу. Відео як тип мультимедійного контенту може стати частиною навчального змісту електронного курсу чи його інструкційно-методичного наповнення.

Щоб створити відеолекцію, починаємо із визначення навчальних цілей, обсягу та типу відео . Вправа із розробки плану заняття / теми допоможе із остаточним визначенням навчальної ролі відео як матеріалу курсу.

Визначення цілей

Важливо встановити зв’язок між навчальним змістом, який студент повинен знати, і тим, що студент зможе зробити після перегляду відео [2].

Також важливо з’ясувати цілі створення навчального відео:

Фокус на навчальній меті взаємодії студента із відео

Сформулюйте студенто-орієнтовані результати навчання взаємодії із відео як активні дії чи завдання, які студенти зможуть виконати після перегляду. Подумайте також про досягнення відповідності заявленим у силабусі навчальним результатам.

Приклади формулювання завдань:

* Адаптовано за методологією написання цілей з використанням таксономії Блума.[3]

Використовуйте різні шляхи з’ясування того, що студенти дізнаються з відео та запропонуйте їм можливості застосування знань. Спроектуйте діяльності, в яких студенти можуть взаємодіяти зі змістом відео чи перевірити, як вони його засвоїли.

Створюйте:

Приклади завдань із використанням відео

Сценарій відеолекції

Після визначення навчальних цілей, обсягу та ключового змісту лекції, переходьте до створення послідовності та логіки викладу – укладання сценарію відеолекції.

      • Сформулюйте тему лекції. Назва теми повинна бути лаконічною, конкретною, цікавою (і відображати мету).

    Окресліть основні питання й напишіть план, а також визначте структуру лекції зі вступом, основною частиною та висновками.


  • Укладіть короткий конспект кожного з основних питань лекції, розподіляючи матеріал в певній логічній послідовності. Конспект може містити тези, виписки, цитати.

Створіть презентацію в MS PowerPoint. Вона слугуватиме сторибордом (робочим варіантом розкадрування для візуалізації чи унаочнення структури лекції й логіки подачі матеріалу).

На слайди виведіть ключові тези, зображення, цитати.

Розрахуйте співвідношення кількості слайдів до тривалості викладу: 15 хвилин лекції = 8 слайдів (орієнтовно).

Шаблон сценарію

№ сцениТривалість в хв.Скріншот чи номер слайдуСупровідний текст
    
    
    

Шаблон сценарію для звантаження

Альтернативою для роботи із таблицею є робота із презентацією MS PowerPoint, в область нотаток якої можна внести:

Тривалість відеолекції

Дослідження тривалості переглядів навчальних відео показують, що 100% залученість студентів до перегляду відеолекції починає знижуватися після шостої хвилини, а після 9-12 хвилини перегляди відео падають різко ー до 50 %. 

Guo P.J., Kim, and Robin. How video production affects student engagement: An empirical study of MOOC videos. ACM Conference on Learning at Scale, 2014

Отож, для навчальних відео “менше” часто є більш цінним, ніж “більше”.

Рекомендована тривалість лекції для запису відео: 6-9 хвилин., макс. ー 12 хвилин.

Зверніть увагу. Співвідношення тривалості викладу лекції в 9-12 хвилин відповідає скрипту з 4-6 машинописних сторінок тексту (шрифт ー Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,15-1,5, кегль ー 12).

Невеликі частини великого цілого

Структуруйте зміст лекції таким чином, щоб одне ціле складалося з невеликих частин. Коли контент згруповано в невеликі та легкозасвоювані одиниці, його легше зрозуміти та згадати.

Саме тому найкраще створювати не тривалі відеолекції (15 хв.), а модулі із послідовністю відеосегментів від 3 до 6 хвилин (напр.: Лекція 1, ч. 1; Лекція 1, ч. 2; Лекція 1, ч. 3; Лекція 1, ч. 4). Кожна така частина повинна мати логічний початок, середину та кінець. Такий підхід до дизайну відеолекції спростить сприйняття матеріалу, а також його опрацювання студентами. У дотриманні принципу групування частин є й низка практичних переваг зі створення й використання відео в навчальному процесі. Невеликі відеосегменти:

Залучення студента до перегляду відео

Зацікавлення студента навчальним матеріалом також необхідно формувати й підтримувати. Для цього:  

Представтесь і повідомте тему відеолекції. На початку зорієнтуйте студента: розкажіть про структуру лекції, її план, а також оголосіть питання, на які варто звернути особливу увагу. Наприкінці лекції обов’язково підсумуйте сказане, зробіть висновки. Заклик до конкретної дії буде теж доречним! 

Говоріть чітко і енергійно. Пам’ятайте, що інтонації у вашому голосі можуть допомогти виокремити важливе повідомлення або, наприклад, перехід до наступної частини і тримати слухача залученим.

Покажіть своє власне зацікавлення предметом викладу. Ваше захоплення та інтерес, як і будь-яка інша (позитивна) емоція, передасться і слухачам, а це допоможе захопити їхню увагу та спонукати до подальшого перегляду відео.

Говорячи на камеру, дивіться прямо в її об’єктив. Цей прийом створюватиме враження, ніби ви говорите із реальними людьми за кадром, а підтримуючи зоровий контакт із слухачами, ви підтримуєте їхнє зацікавлення.

Використовуйте стилус для анотацій на слайді презентації (Сценарій 6). Або анімаційні ефекти додавання тексту (послідовне додавання окремих пунктів переліку) чи його виділення (Сценарій 3), щоб допомогти студенту зосередитись на певному елементі змісту на екрані.

Використання наявного відеоконтенту

Культура людини стає все більш візуальною, а це означає, що людство вже створило величезну кількість відеоматеріалів, в т.ч. навчальних. Вам не завжди потрібно записувати усі відео самостійно чи створювати відеоконтент повністю з нуля.

Зараз у всьому світі великою популярністю користуються ресурси, які надають доступ до відеохостингів, архівів чи курованих списків відеоматеріалів для освіти та науки. 

Нижче – кілька найвідоміших:

YouTube
YouTube містить велику колекцію відео з ліцензіями Creative Commons або Creative Commons Public Domain Dedication. Зверніть увагу, що багато відео на YouTube захищені авторським правом і не були ліцензовані за жодною відкритою ліцензією.

Vimeo
Vimeo містить велику колекцію відео з ліцензіями Creative Commons або Creative Commons Public Domain Dedication. Зверніть увагу, що багато відео на Vimeo захищені авторським правом і не були ліцензовані за жодною відкритою ліцензією.

Moving Image Archive

Колекція Moving Image Archive – це послуга Інтернет-архіву. Вона містить безкоштовні фільми та відео, багато з яких ліцензовані відповідно до однієї з ліцензій Creative Commons або знаходяться у відкритому доступі.

Moving Image Research Center

Центр дослідження рухомих зображень при Бібліотеці Конгресу США пропонує низку колекцій ранніх кінофільмів, багато з яких знаходяться у відкритому доступі. Серед них: Digital Moving Image Collections, National Screening Room та багато інших.

Також центр зібрав інформацію про інтернет-ресурси, установи та ін. інформацію, пов’язану з темами кіно та телебачення.

Ted-Ed: Lessons Worth Sharing

Ted-Ed – це освітня ініціатива TED для молоді. Платформа для створення інтерактивних занять та бібліотека анімаційних відео, доступна для вільного використання. 

Khan Academy

Це некомерційна освітня організація, створена педагогом Салманом Ханом для забезпечення «високоякісної освіти для будь-кого і будь-де». Організація створює лекції у формі YouTube-відео. 

Окрім мікролекцій, веб-сторінка організації має практичні заняття та методичні матеріали для вчителів. Наприклад, тут – добірка про використання відео Khan Academy для дистанційного навчання у школах.

Література

[1]. Barbra Burch. Video Length in Online Courses: What the Research Says. https://www.qualitymatters.org/qa-resources/resource-center/articles-resources/research-video-length

[2]. Morrison, G.R., Ross, S.M., Kalman, H.K. & Kemp, J.E. (2011). Designing Effective Instruction (6th ed). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. ISBN 13: 978-0-470-52282-0.

[3]. Patricia Armstrong. Bloom’s Taxonomy. https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/blooms-taxonomy/ 

Додаткові ресурси

Синтія Брейм. Ефективне навчальне відео. https://ceit.ucu.edu.ua/news/efektyvne-navchalne-video/

Як створити відео для онлайн-курсу. http://blog.ed-era.com/iak-stvoriti-vidieo-dlia-onlain-kursu/